Sales & Marketing

Sales
Aandacht voor sales is er altijd in uw onderneming.

Hoe kunnen we duurzame groei realiseren? Op welke manier zou onze verkoopkracht beter gemobiliseerd kunnen worden? En wat kunnen we doen om de verkooporganisatie weer nieuwe energie te geven?

Het verbeteren van een verkooporganisatie gaat verder dan het aanbieden van een eenmalige training. Het is een combinatie van de juiste verkoopstrategie, -methoden en -vaardigheden.

Een project is voor mij succesvol wanneer uw salesorganisatie de juiste tools, vaardigheden en de nodige Verkoopflair heeft en weet toe te passen, zodat de duurzame groei gerealiseerd kan worden en U zich met vertrouwen kunt concentreren op de bedrijfsvoering.

Marketing
De meest succesvolle ondernemingen, klein & groot, zijn continu bezig met marketing. Marketingstrategie heeft betrekking op de meest uiteenlopende facetten van uw bedrijfsvoering zoals productontwikkeling, distributie, verkoop en communicatie.

Marketing dient een ‘meetbare’ bijdrage te leveren aan de omzet. Weten wat wel en niet werkt, en vooral weten hoe het werkt, leidt tot duurzame groei, geeft richting aan de marketinginspanningen en aan de bestedingen van het beschikbare marketingbudget.

“People don't just buy What you do, they buy Why you are doing it!" (Simon Sinek)

Ik wijk graag af van de bekende weg om tot vernieuwende & succesvolle marketing strategieën met een hoge Fun-factor te komen waarmee ambitieuze doelstellingen behaald kunnen worden.