Projectmanagement

De vaak complexe projecten van mijn opdrachtgevers dagen mij uit om optimaal te presteren. Mijn werkwijze kenmerkt zich door mijn pragmatische en doelgerichte aanpak, waarin goede communicatie onontbeerlijk is.

Een volledige en overzichtelijke projectplanning zorgt ervoor dat alle partijen die invloed op het project uitoefenen, vroegtijdig in beeld zijn en dat hun belangen worden herkend. Dit voorkomt onnodige belemmeringen en mogelijke stagnatie van het project.

Door mijn ervaring en persoonlijkheid ben ik goed in staat om omgevingsbelangen te onderkennen, met de omgeving in dialoog te gaan en om steeds, in elke projectfase, de omgeving en het project met elkaar in evenwicht te brengen.